Aktualności
O Stowarzyszeniu
Promocje książek
Wykłady z KNS
Spotkania integracyjne
Galeria
Kontakt
Linki


Jesteś 10652 gościem odwiedzającym tą stronę


IDEA WYKŁADÓW OTWARTYCH Z KNS

Wśród osób świeckich skupionych w stowarzyszeniach i ruchach katolickich zrodził się pomysł na pogłębioną refleksję nad Katolicką Nauką Społeczną. Okres bardzo intensywnych zmian w Polsce w zakresie życia społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego wymaga od każdego człowieka podejmowania częstych i ważnych wyborów. Katolicka Nauka Społeczna, bardzo intensywnie rozwijająca się za pontyfikatu Jana Pawła II, ukazuje znaczenie norm etycznych zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.

http://www.wsm.bialystok.opoka.org.pl/wsm12/art.php?id_artykul=143

CELE WYKŁADÓW

  • Uczenie poszanowania godności osoby ludzkiej.
  • Zachęcanie do pracy i odpowiedzialności za dobro wspólne.
  • Tworzenie płaszczyzny porozumienia i współpracy w oparciu o etykę życia społecznego.

MIEJSCE I CZAS SPOTKAŃ

  • Wykłady odbywają się raz w miesiącu
  • Miejsce: w latach 2002-2006 - siedziba Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 1, w 2007 - Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne przy ul. Warszawskiej 46 w Białymstoku, w 2008 - Chrześcijańskie Centrum Formacji Laikatu, ul. Warszawska 50

PATRONAT

J. E. Ks. Abp dr Wojciech Ziemba Metropolita Białostocki (w latach 2002 - 2006)
J. E. Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski (w latach 2007 - 2009)

ORGANIZATORZY

Podlaskie Stowarzyszenie Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2002-2009)
Podlaski Oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" (2002-2009)
Fundacja Edukacji i Twórczości (2002-2009)
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej (2002-2009)
Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku (2002-2005)
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne (2002-2005)
III Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego (2007-2008)


TERMINY SPOTKAŃ, TEMATY I WYKŁADOWCY:VII ROK 2008-2009

24. 10. 2008 - Dr Leszek Putyński, Anna Putyńska, Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Znaczenie sfery seksualnej w narzeczeństwie - uczniowie pytają

23. 02. 2009 - Dr Andrzej Dakowicz, Małżonkowie obdarowani sobą czy skazani na siebie?

9. 03. 2009 - Ks. prof. dr hab. Bronisław Mierzwiński, Mężczyzna jako mąż i ojciec wobec wyzwań współczesnego świataVI ROK 2008

23. 01. 2008 r. - Ks. dr Dariusz Wojtecki, Rola kultury w życiu narodu w nauczaniu Jana Pawła II

20. 02. 2008 r. - Waldemar Smaszcz, Język nośnikiem kultury

12. 03. 2008 r. - „Jaka jest współczesna kultura polska?” - dyskusja panelowa z udziałem dr Piotra Dardzińskiego i Jana Leończuka oraz młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, III LO w Białegostoku

9. 04. 2008 r. - prof. dr hab. Jadwiga Izdebska, Rodzina – media elektroniczne – wychowanie

17. 05. 2008 r. - Ewa Cywińska, Maryjność w kulturze polskiej, Spotkanie wyjazdowe do Muzeum w Białostoczku k/KurianV ROK 2007

31. 01. 2007 r. - Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, Literatura jako miejsce „patriotyczne"

28. 02. 2007 r. - J.E. ks. abp prof. dr hab. Edward Ozorowski, Chrześcijanin – człowiek odpowiedzialny

14. 03. 2007 r. - Dyskusja panelowa z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w III LO w Białegostoku pt.: „Patriotyzm wczoraj i dziś – Spór o współczesne kryteria patriotyzmu”, prowadzona przez Agnieszkę Czarkowską /Polskie Radio Białystok/z udziałem: Szymona Hołownii /Newsweek/, Marka Horodniczego /Fronda/ i Tomasza Danileckiego /Instytut Pamięci Narodowej Oddział Białystok/

25. 04. 2007 r. - Ks. dr Dariusz Wojtecki, Patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II

9. 05. 2007 r. - Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Tożsamość Polaków w kontekście przynależności do Unii Europejskiej

26. 09. 2007 r. - Ks. prof. Tadeusz Krahel, „Za Kościół i Ojczyznę - z martyrologii duchowieństwa Białostocczyzny”

17. 10. 2007 r. - Dyskusja panelowa z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w III LO w Białegostoku pt.: „Miłość chroniona odpowiedzialnością”, prowadzona przez Agnieszkę Czarkowską /Polskie Radio Białystok/ z udziałem: ks. dr Marka Dziewieckiego, mgr Ewy Twarowskiej i dr Andrzeja Dakowicza. Całość do odsłuchania na stronie internetowej: http://www.mentoring.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=42

21. 11. 2007 r. - Ks. dr Andrzej Proniewski, Czy polityka bez religii?

12. 12. 2007 r. - Dr Stanisław Krajski, Podstawy współczesnego patriotyzmuIV ROK 2006

18. 01. 2006 r. - Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Spór o człowieka we współczesnym świecie

15. 02. 2006 r. - Ziemowit Gawski, Godność człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

22. 03. 2006 r. - Ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda, Rodzina jako żywa karta Ewangelii

26. 04. 2006 r. - Senator dr Jan Szafraniec, Sacrum i profanum a współczesna sztuka

27. 09. 2006 r. - Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Prawo naturalne a prawo świeckie w nauczaniu Jana Pawła II

11. 10. 2006 r. - Red. Zbigniew Borowik,Znaczenie moralności dla życia społecznego i politycznego

22. 11. 2006 r. - Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko,Ocalić prawdę o małżeństwie i rodzinie

06. 12. 2006 r. - Dyskusja panelowa w 25 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w Studio Polskiego Radia Białystok na temat: „Społeczeństwo w dobie stanu wojennego”, prowadzenie – prof. dr hab. Cezary Kuklo /dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku/III ROK 2004-2005

20. 10. 2004 - Bp prof. dr hab. Edward Ozorowski, Rodzina w zamyśle Bożym. Zarys problematyki

24. 11. 2004 - Dr Irena Kowalska, Sytuacja demograficzna w Polsce na tle Europy i świata

15. 12. 2004 - Bp dr Stanisław Sefanek, Rodzina jako rzeczywistość eschatyczna

19. 01. 2005 - Dr Jan Szafraniec, Współczesne zagrożenia definicji rodziny

16. 02. 2005 - Ks. dr hab. Adam Skreczko, Wychowanie do życia w rodzinie

9. 03. 2005 - Prof. dr hab. Braun - Gałkowska, "Zabawa w zabijanie" - wpływ telewizji, internetu i gier komputerowych na psychikę dziecka

20. 04. 2005 - Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Rodzina jako etyczno - cywilizacyjne wyzwanie współczesności

18. 05. 2005 - Jerzy Kropiwnicki, Polityka państwa wobec rodzinyII ROK 2003-2004

22. 10. 2003r. - Prof. dr hab. Aniela Dylus, Ile etyki w biznesie?

19. 11. 2003r. - Ks. dr Dariusz Wojtecki, Podstawy Katolickiej Nauki Społecznej

10. 12. 2003r. - Bp prof. dr hab. Edward Ozorowski, "Miłość należy do definicji osoby" (Jan Paweł II)

21. 01. 2004r. - Ks. dr Jarosław Sobkowiak, Norma moralności w społeczeństwie zróżnicowanym ideologicznie

18. 02. 2004r. - "Chrześcijanie w polityce" , - wykład i dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli ugrupowań politycznych - prowadzenie red. Zbigniew Borowik

17. 03. 2004r. - Ks. Dr Jerzy Lachowicz, Chrześcijanin i świat w nauce Ojców Kościoła

21. 04. 2004r. - Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Etyczna ocena korupcji

19. 05. 2004r. - Bp dr Adam Lepa, Media - rozwój czy uzależnienie?I ROK 2002-2003

30. 10. 2002r. - Ks. Bp prof. Edward Ozorowski, Człowiek drogą Kościoła

27. 11. 2002r. - Poseł Marek Jurek, Polska wobec Unii Europejskiej

11. 12. 2002r. - Ks. Bp dr Stanisław Stefanek, Rodzina podstawowym dobrem

22. 01. 2003r. - Ks. prof. Janusz Nagórny, Moralny problem biedy w Polsce

26. 02. 2003r. - Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski, Miłosierdzie jako zasada życia społecznego

19. 03. 2003r. - Prof. dr hab. Maciej Giertych, Zagrożenia i obawy Polaków przed wejściem do Unii Europejskiej

9. 04. 2003r. - Ks. dr Tadeusz Zadykowicz, Czy może istnieć świat bez wartości?

21. 05. 2003r. - Dr Tadeusz Żeleźnik, Czy może istnieć wolność bez prawdy i sprawiedliwości?