Aktualności
O Stowarzyszeniu
Promocje książek
Wykłady z KNS
Spotkania integracyjne
Galeria
Kontakt
Linki


Jesteś 10653 gościem odwiedzającym tą stronę


8 czerwca 2005r. - promocja książki napisanej przez uczestników seminarium magisterskiego z Psychologii Małżeństwa i Rodziny pod redakcją dr ANDRZEJA DAKOWICZA pt.: "RODZINA PODLASKA WOBEC RÓŻNYCH WYZWAŃ EGZYSTENCJALNYCH"

Andrzej Dakowicz - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Podyplomowego Studium Wychowania w Rodzinie, Przewodniczący Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

"Rodzina jako wspólnota życia i miłości zmienia się pod wpływem rzeczywistości historycznej, społecznej, ekonomicznej. Ulegają modyfikacji zadania rodziny i role pełnione przez poszczególnych członków rodziny. Ten fakt musi wpływać na samopoczucie członków rodziny i na całą atmosferę życia rodzinnego." Andrzej Dakowicz

26 listopada 2003 r. - promocja książki dr KRZYSZTOFA JABŁOŃSKIEGO pt.: "BUDOWNICTWO KOŚCIELNE NA TERENIE ARCHIDIECEZJI"

Krzysztof Antoni Jabłoński, ukończył studia w zakresie historii sztuki i teologii, nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Zajmuje się historią architektury Polski Północno - Wschodniej, szczególnie zaś bliska jest mu problematyka budownictwa sakralnego.

"W pierwszej części książki zaprezentowano uwarunkowania historyczne i prawne w jakich przyszło budować kościoły w czasie zaborów i w okresie międzywojennym. W drugiej części - w oparciu o archiwalia Sanki Petersburga, Wilna, Grodna i Białostocczyzny - wyłoniły się trudne, niekiedy wręcz heroiczne zmagania budowlane wiernych w poszczególnych parafiach." Krzysztof Jabłoński

20 listopada 2002 r. - promocja książki ks. dr HENRYKA CIERESZKO pt.: "DROGA ŚWIĘTOŚCI KS. MICHAŁA SOPOĆKI".

Ks. Henryk Ciereszko - doktor teologii, wykładowca w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Przygotował monografię o życiu i działalności Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki do potrzeb procesu beatyfikacyjnego.

Podczas spotkania młodzież z Gimnazjum im. Ks. M. Sopoćki w Turośni Kościelnej przedstawiła inscenizację o życiu Sługi Bożego. Można było również obejrzeć przygotowaną przez to Gimnazjum wystawę poświęconą ks. Sopoćce.

"W drodze życiowej księdza Sopoćki, można zauważyć wyraĽne ślady Bożego działania. [...] Zrządzeniem Opatrzności wybrany na powiernika duszy świętej Faustyny, włączył się w misję jej powierzoną. Rozgłaszał światu prawdę o Miłosierdziu Bożym, jako jej gorliwy apostoł. Tajemnica miłosierdzia przeniknęła jego życie, kształtowała jego duchowość." Ks. Henryk Ciereszko

26 lutego 2002 r. - promocja książki ks. prof. JÓZEFA ZABIELSKIEGO pt.: "PRAWDA LUDZKIEGO LOSU".

Ks. Józef Zabielski - rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, teolog moralista, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, profesor i kierownik Katedry Teologii Moralnej Życia Społecznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

"Refleksja nad sensem życia, próba odpowiedzi na wieczne pytania człowieka - kim jestem i po co żyję, nieuchronnie prowadzi do stwierdzenia: człowiek odnajdzie sens istnienia, swego trudu i ofiary, radości i wielkości w spotkaniu z miłością. To zaś najczęściej następuje w owym sanktuarium, jakim jest sumienie." Ks. Józef Zabielski

20 listopada 2001 r. - promocja książki dr ANDRZEJA DAKOWICZA pt.: "PŁEĆ PSYCHICZNA A POZIOM SAMOAKTUALIZACJI".

Andrzej Dakowicz - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Podyplomowego Studium Wychowania w Rodzinie, Przewodniczący Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

"Będąc kobietą lub mężczyzną jesteśmy przedstawicielami jednego z czterech typów płci psychologicznej. To, jaki typ płci psychologicznej posiadamy wpływa na poziom realizacji naszych potencjalności." Andrzej Dakowicz

Wyżej wymienione spotkania zorganizowano we współpracy z Podlaskim Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"